Downloads

Aanmeldingsformulier
Klik hier om het aanmeldings- formulier als een PDF-bestand te downloaden.

Acrobat reader
PDF-bestanden kunt u bekijken en printen met Acrobat reader. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.

Aanmeldingsformulier amv

Dit formulier zo duidelijk en volledig invullen a.u.b.

persoonsgegevens
de aanmelder: *
naam + voorletters: *
straat: *
pc/woonplaats: *
gemeente:
telefoonnummer: *
mobiel nummer:
e-mail:
 
meldt hierbij als leerling aan: *
achternaam kind: *
roepnaam: *
geboortedatum: *
leerling van groep:
naam van de school:
adres school:
 
telefonisch bereikbaar
Vermelding van een telefoonnummer waaronder wij u kunnen bereiken is noodzakelijk. Graag uw eigen nummer òf een nummer in uw naaste omgeving.
bereikbaar onder telefoonnummer:
ten name van:
 
lessen
De aangemelde leerling wil de AMV-lessen volgen: *
voorkeur leslocatie:*
 
machtiging *
De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening
IBAN
NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.
 
opmerking(en):
 
Algemene Voorwaarden
  • Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar.
  • Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar.
  • Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
datum:
Typ de verificatiecode over: verification code
verificatiecode:
 

Nujij.nl