Downloads

Aanmeldingsformulier (de aanmeldingstermijn is verlengd tot 23 september)
Klik hier om het aanmeldings- formulier als een PDF-bestand te downloaden.

Acrobat reader
PDF-bestanden kunt u bekijken en printen met Acrobat reader. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.

Aanmeldingsformulier ensembles / orkesten / koren/ bands / vocalgroup

Dit formulier zo duidelijk en volledig invullen a.u.b.

persoonsgegevens
de aanmelder: *
naam + voorletters: *
straat: *
pc/woonplaats: *
gemeente:
telefoonnummer: *
mobiel nummer:
e-mail:
 
meldt hierbij als leerling aan: *
geboortedatum:
achternaam kind:
roepnaam:
geboortedatum kind:
instrument:
muziekschooldocent:
 
ensemble/orkest/koor/vocalgroup
naam:
 
band
voorkeur muziekstijl:
 
de leerling is verhinderd op:
vantotuur
vantotuur
vantotuur
vantotuur
vantotuur
 
aanmelding
Overleg eerst met de ensemble leiding en je eigen docent en lever dan het formulier in bij de administratie; uiterlijk 16 september.
 
plaatsing
Aanmelding betekent niet altijd plaatsing; er is veel belangstelling en soms beperkte plaatsings- mogelijkheid. Als je geplaatst bent krijg je bericht. Voor in de brochure vermelde tijden geldt een zeker voorbehoud.
 
kosten/betaling
Zie website www.muziekschooloostgelderland.nl
 
machtiging *
De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening
IBAN
NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.
 
opmerking(en):
 
Algemene Voorwaarden
  • Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar.
  • Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar.
  • Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
datum:
Typ de verificatiecode over: verification code
verificatiecode:
 

Nujij.nl