Downloads

Aanmeldingsformulier
Klik hier om het aanmeldings- formulier als een PDF-bestand te downloaden.

Acrobat reader
PDF-bestanden kunt u bekijken en printen met Acrobat reader. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.

Aanmeldingsformulier harmonie / fanfare

Dit formulier zo duidelijk en volledig invullen a.u.b.

muziekvereniging
de aanmelder
naam vereniging: *
secretaris: *
straat: *
pc/woonplaats: *
telefoonnummer: *
e-mail:
 
meld hierbij als leerling aan: *
 
persoonsgegevens
naam + voorletters: *
roepnaam: *
geboortedatum: *
straat: *
pc/woonplaats: *
telefoonnummer: *
mobiel nummer:
e-mail:
voor het vak: *
met ingang van:
 
lessen *
aantal minuten:
aantal minuten:
aantal minuten:
 
vooropleiding
De aangemelde leerling volgde de amv-cursus
te:
schooljaar:
naam docent:
aantal jaren:
diploma:
dd:
 
opmerking(en):
 
Algemene Voorwaarden
  • Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar.
  • Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar.
  • Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
datum:
Typ de verificatiecode over: verification code
verificatiecode:
 

Nujij.nl