Downloads

Aanmeldingsformulier
Klik hier om het aanmeldings- formulier als een PDF-bestand te viagra downloaden.

Acrobat reader
PDF-bestanden kunt u bekijken en printen met Acrobat reader. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.

Aanmeldingsformulier musical

Dit formulier zo duidelijk en volledig invullen a.u.b.

persoonsgegevens
de aanmelder: *
naam + voorletters: *
straat: *
pc/woonplaats: *
gemeente:
telefoonnummer: *
mobiel nummer:
e-mail:
 
meldt hierbij als leerling aan: *
geboortedatum:
achternaam kind:
roepnaam:
geboortedatum kind:
 
vakkeuze
voor het vak musical met ingang van:
lesplaats Doetinchem
 
lessen *
 
machtiging *
De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening
IBAN
NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.
 
opmerking(en):
 
Algemene Voorwaarden
  • Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar.
  • Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar.
  • Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
datum:
Typ de verificatiecode over: verification code
verificatiecode:
 

Nujij.nl