Downloads

Aanmeldingsformulier
Klik hier om het aanmeldings- formulier als een PDF-bestand te downloaden.

Acrobat reader
PDF-bestanden kunt u bekijken en printen met Acrobat reader. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.

Aanmeldingsformulier Startpakket

Dit formulier zo duidelijk en volledig invullen a.u.b.

persoonsgegevens
de aanmelder: *
naam + voorletters: *
straat: *
pc/woonplaats: *
gemeente:
telefoonnummer: *
mobiel nummer:
e-mail:
 
meldt hierbij als leerling aan: *
geboortedatum:
achternaam kind:
roepnaam:
geboortedatum kind:
 
voor het instrument:
met ingang van:
 
machtiging *
De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening
IBAN
NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.
 
opmerking(en):
 
Algemene Voorwaarden
  • Plaatsing voor het startpakket verbindt de leerling voor de looptijd van dit pakket.

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
datum:
Typ de verificatiecode over: verification code
verificatiecode:
 

Nujij.nl