Downloads

Aanmeldingsformulier
Klik hier om het aanmeldings- formulier als een PDF-bestand te downloaden.

Acrobat reader
PDF-bestanden kunt u bekijken en printen met Acrobat reader. Op de site van Adobe kunt u Adobe Reader downloaden.

Aanmeldingsformulier Theorie- en praktijkexamen

Dit formulier zo duidelijk en volledig invullen a.u.b. en inleveren voor 18 november bij Muziekschool Oost-Gelderland Bizetlaan 1 in Doetinchem

persoonsgegevens
de aanmelder: *
naam + voorletters: *
straat: *
pc/woonplaats: *
gemeente:
telefoonnummer: *
mobiel nummer:
e-mail:
 
meldt hierbij als leerling aan: *
geboortedatum:
achternaam kind:
roepnaam:
geboortedatum kind:
voor theorielessen en examen op niveau
voor praktijkexamen op niveau
Instrument:
Lessen van docent:
 
machtiging *
De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening
IBAN
NB. Elk onderdeel wordt apart gefactureerd en dient voldaan te worden in 1 termijn.
 
opmerking(en):
 
Algemene Voorwaarden
  • Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar.
  • Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar.
  • Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.
datum:
Typ de verificatiecode over: verification code
verificatiecode:
 

Nujij.nl