Basgitaar

De basgitaar is een (meestal) 4-snarig instrument, dat wordt gebruikt in bijna iedere vorm van moderne muziek. De stemming is standaard E-A-D-G; zoals een contrabas en gelijk aan de laagste vier snaren van een gitaar maar dan een octaaf lager. Meestal wordt een basgitaar uitgevoerd met frets, maar fretloze basgitaren bestaan ook.
De basgitaar werd ontwikkeld in de jaren '30. In eerste instantie was het idee om een bas te ontwerpen die makkelijk mee te nemen was. Tot die tijd was het belangrijkste basinstrument de contrabas. Deze was echter onhandig om mee te nemen.
De meeste basgitaren zijn elektrisch, maar er zijn ook akoestische basgitaren gemaakt

In de eerste twee jaar wordt in de lessen gewerkt aan houding en repertoireopbouw. Een stuk linker- en rechterhandtechniek en leesvaardigheid en vertrouwdheid met het instrument.
Kom je wat verder met spelen, dan wordt ingegaan op het uitzoeken van baslijnen op gehoor, op specifieke stijlen ,verdere groove-ontwikkeling, andere technieken zoals slapping, plectrumtechniek, enz.
Voor verdere informatie kun je altijd advies vragen aan de basgitaardocent.

Basgitaarles voor jeugd t/m 12 jaar

Basgitaarles voor jongeren t/m 14 jaar

Basgitaarles voor jongeren 15 jaar en ouder

Basgitaarles voor volwassenen

4 lessen gevonden