Roel Smit

Roel Smit was 15 jaar lang docent kerkorgel aan de Doetinchemse Muziekschool. Veel Achterhoekse organisten hebben les van hem gehad. Daarnaast bespeelt Roel als stadsbeiaardier van Doetinchem tweemaal per week een uur lang het carillon in de Catharinatoren van de Catharinakerk op het Simonsplein in Doetinchem. Het beiaardiersschap heeft hem de hele wereld overgebracht: gastconcerten in Europese landen, in de Verenigde Staten en Canada, tot in Nieuw Zeeland toe. In 2013 begon hij zijn onderneming Leven met Muziek, waarmee hij mensen wil betrekken bij klassieke muziek. Daartoe geeft hij interactieve lezingen en cursussen over verschillende muziekonderwerpen, zoals over de muziekgeschiedenis.