Mededelingen mei

28/5 Kirsten van Oort is afwezig. Haar lessen komen op deze dag te vervallen.

Mededelingen juni

7/6 Gido van Schijndel is afwezig. Zijn lessen komen op deze dag te vervallen.