Grafisch element

Muzieklessen voor mensen met een beperking


Muzieklessen voor mensen met een beperking

Bij Amphion Muziekschool worden ook muzieklessen gegeven aan mensen met een beperking zoals o.a.

  • verstandelijke beperking
  • lichamelijke beperking
  • psychische stoornis
  • aan autisme verwante stoornissen
  • mensen met niet aangeboren hersenafwijkingen

Mensen met een lichamelijke of psychische beperking kunnen doorgaans heel goed terecht bij de reguliere lessen. Maar er is ook een groep die daar niet goed in past. Onze docent Bert Kock, heeft als muziektherapeut al vele jaren ervaring met deze groep mensen. Hij gaat op zoek naar allerlei mogelijkheden en evt. aanpassingen om musiceren met deze groep mensen mogelijk te maken.

Het is mogelijk om lessen te volgen in groepen of individueel. De lessen richten zich op alle leeftijden.We gaan uit van wat de leerling wél kan en niet van zijn of haar belemmering. De leerling maakt kennis met muziek, en leert hoe leuk het is om samen muziek te maken. In de cursus gebruiken we veel instrumenten, waaronder gitaar, accordeon, drums, keyboard en piano.

De leerling hoeft geen instrument te hebben, hij of zij hoeft niet te kunnen spelen en niet te kunnen lezen. We werken op het gehoor, dus daar komt geen notenschrift aan te pas.

De lessen worden gegeven door docent Bert Kock. Bert heeft muziektherapie gestudeerd aan academie 'De Wervel' in Zeist en is een ervaren muziektherapeut.

Afhankelijk van de groepsgrootte duren de lessen 45 of 60 minuten.

De lessen worden gegeven op donderdag en vrijdagavond. De cursus is een jaarcursus. De lessen beginnen weer in september; nieuwe leerlingen ontvangen een oproep voor de eerste les. Latere starters kunnen, gezien de aard en de inhoud van de cursus, tussentijds instromen. NB. Individuele lessen zijn ook mogelijk.

Muzieklessen voor mensen met een beperking voor jongeren 15 jaar en ouder

Muzieklessen voor mensen met een beperking voor volwassenen

Doe mee met Méér Muziek in de Klas!
Afspelen