Coronamaatregelen Muziekschool

Let op! Behoor je als leerling zelf tot een risicogroep of heb je thuis familieleden die daartoe behoren, overleg dan met de docent over het voortzetten van de “online lessen”. Neem zelf contact met ons op of rechtstreeks met de docent.
Wanneer de docent zelf (of iemand in zijn familie) behoort tot een risicogroep en daarom nog niet wil of kan starten met de fysieke lessen, zal de docent doorgaan met de “online lessen”. In dat geval zal de docent zelf contact met de leerling opnemen.

Triage

 • Triage/screening: De muziekschool is conform protocol verplicht vooraf aan de les te informeren naar de gezondheidssituatie van de leerling. Deze zogenoemde triage wordt door de docent gedaan, de dag voorafgaand aan de les. De docent neemt contact op met de leerling, respectievelijk diens ouders/verzorgers.

Let op! Vertoon jij of een van je familieleden verschijnselen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn), blijf dan thuis en kom niet naar de les. Neem contact op met de docent. De les wordt dan indien mogelijk ‘online’ gegeven.

Algemene regels:

 • Desinfecteer je handen direct bij binnenkomst bij de desinfectiezuil.
 • Wij verzoeken iedereen niet eerder dan 5 minuten voor de lesafspraak te komen.
 • Wacht in de gang bij het leslokaal tot de docent je binnenroept. Je kunt al wel je instrument uitpakken.
 • Houd in de gang voldoende afstand (1,5 mtr) tot andere leerlingen en onze docenten/medewerkers.
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Laat overige familieleden thuis of in de auto wachten.
 • Toiletten gesloten (alleen voor hele hoge nood te gebruiken).
 • De bar is gesloten.
 • Tijdschriften/kranten zijn verwijderd..
 • Vermijd zoveel mogelijk contact met deurklinken en andere oppervlakken
 • Volg de extra aanwijzingen op de leslocaties.

We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de handhaving van de hygiëneregels

Extra aanvullende regels:

 • De docent opent en sluit het leslokaal.
 • Zowel docent als leerling desinfecteren de handen (nogmaals) bij aanvang van de les.
 • Leerlingen nemen hun eigen instrument mee, behalve als het gaat om slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp, contrabas.
 • Leerlingen met blaasinstrumenten dienen hun blaasinstrument zowel vóór, als na de les schoon te maken. Ook condenswater moet dus van tevoren thuis verwijderd worden.
 • Leerlingen met blaasinstrumenten dienen een eigen schone handdoek mee te nemen om het condenswater dat in het lokaal terecht komt, zelf op te nemen. Daarna zal de docent het oppervlak na-vegen met een desinfecterend doekje.
 • Voor leerlingen slagwerk, piano, elektronische toetsen, harp en contrabas geldt dat elke les begint met het desinfecteren van het instrument: snaren, haakjes, toetsen en andere oppervlakken die je aanraakt. Dat kost enkele ogenblikken/minuten en dit gaat ten koste van de lestijd.
 • Alleen bij zeer jonge leerlingen, t/m 6 jaar, mag er (uitsluitend na overleg met de administratie) maximaal 1 ouder/begeleider mee (zonder andere gezinsleden). Dit i.v.m. het overschrijden van het max. toelaatbare aantal van 30 bezoekers. NB. Dit geldt niet voor de musical ukkies.

Regels voor groepslessen o.a. dans en musiscal:

 • Het maximumaantal leerlingen (behalve zingen en blazen) dat in een groep deel kan nemen, is afhankelijk van het deel vrije vloeroppervlak in de ruimte.
 • Er is een vaste plek voor iedereen in de lesruimte. Dit wordt zo mogelijk met duidelijke markeringen aangegeven
 • Voor dansleerlingen geldt dat zij zich zoveel mogelijk thuis moeten omkleden of in de studio. De kleedkamers zijn gesloten.
 • Voor musicalleerlingen geldt dat zij buiten het muziekschoolgebouw, op 1,5 mtr afstand van elkaar moeten wachten totdat de docent de leerlingen komt halen. Er mogen geen begeleiders mee naar binnen. Dit vanwege het voorkomen van het overschrijden van het maximale aantal van 30 bezoekers en om een veilige wissel tussen de groepen te garanderen.
 • Voor musicalleerlingen geldt dat wanneer in de les gezongen of geroepen moet worden, deze les in zijn geheel of gedeeltelijk buiten het gebouw plaats zal vinden.