Grafisch element

Cultuurbedrijf Doetinchem gaat Amphion Cultuurbedrijf heten!


Cultuurbedrijf Doetinchem gaat Amphion Cultuurbedrijf heten!

Per 1 januari 2021 is het officieel: Schouwburg Amphion, cultureel centrum De Gruitpoort en Muziekschool Oost-Gelderland zijn gefuseerd. Samen hebben we een nieuw, ambitieus Cultuurbedrijf opgericht. Een Cultuurbedrijf dat een centrum voor talentontwikkeling, culturele broedplaats en professioneel podium ineen is. De nieuwe naam is Amphion Cultuurbedrijf.

Directeur-bestuurder Ester van de Haar: “Door onder deze prachtige naam écht een nieuwe organisatie te worden, leveren we meer cultuur voor hetzelfde geld. Juist in deze tijd van afstand houden en veel digitaal contact, ervaren we meer dan ooit hoe belangrijk het is om elkaar echt te ontmoeten. Hoe je geïnspireerd raakt in een theater of een filmzaal, of als je samen muziek maakt. Het is fantastisch om dat vanaf nu als Amphion Cultuurbedrijf te mogen doen.”

Ook Henk Lubberdink, nu nog directeur van de muziekschool is blij met de ontwikkelingen: “Samen staan we sterker in de uitdagingen die er zijn in het culturele veld. Amphion Muziekschool is straks ingebed in een bredere cultuuromgeving waardoor we muziek(educatie) makkelijk kunnen gaan koppelen aan de andere functies.”

Directeur-bestuurder Charles Droste: “Ik ben vereerd dat de anderen voorstelden om de sterke naam van Amphion te gebruiken, maar laat duidelijk zijn, wij hebben de anderen twee instellingen minstens zo hard nodig daar waar het gaat om de culturele inhoud en bagage. Ook voor het vinden van draagvlak voor de coronasteun staan we als één bedrijf steviger dan drie losse culturele organisaties”.

Vanaf 1 januari 2021 wordt de nieuwe naam stap voor stap in de verschillende onderdelen van het Cultuurbedrijf doorgevoerd en zal het complete aanbod zijn plek krijgen op de gezamenlijke website www.amphion.nl.