Per 1 september 2020 bundelen de drie grootste Doetinchemse culturele instellingen, Muziekschool Oost-Gelderland, de Gruitpoort en Schouwburg Amphion, hun krachten en gaan samen verder.

Al langer stond de komst van deze verregaande culturele samenwerking op de agenda van de Doetinchemse instellingen en werd dit voornemen ondersteund door wethouder Maureen Sluiter. Voor de zomer hebben de toezichthouders van de drie instellingen het fusieplan goedgekeurd. Ester van de Haar en Charles Droste zullen de nieuwe organisatie gaan besturen.

De drie culturele instellingen, allen met een regionale functie, denken dat met de nieuwe schaalgrootte en de nieuwe organisatie het brede culturele aanbod voor de Oost-Gelderse bevolking voor de lange termijn beter beschikbaar kan blijven en verder uitgebouwd kan worden.

Door de bundeling van krachten wordt de dienstverlening geoptimaliseerd en kan er in gezamenlijkheid en over de volle breedte beter beleid gemaakt worden op de heersende cultuurvragen van deze én de komende tijd. Corona gaf ook nog weer een extra reden om gezamenlijk op te trekken.

Beoogd bestuurder Ester van de Haar is opgetogen: “Er liggen zoveel nieuwe kansen die we zelfstandig niet konden realiseren en nu in gezamenlijkheid kunnen oppakken. Zo staat voor komend seizoen het rockoperaproject ‘Freyheyt’ als project in de stijgers waarbij alle disciplines van de losse instellingen bij elkaar gaan komen”.

Formeel juridisch moeten nog een aantal zaken op gebied van statuten en fiscaliteiten worden geregeld, waarvan wordt verwacht dat deze voor het einde van dit jaar zijn afgerond.

Volgens beoogd bestuurder Charles Droste staan er drie sterke organisaties die allen op hun discipline uitstekend presteren. “Het streven is om het goede te behouden, maar door het samengaan, meer en andere activiteiten te kunnen organiseren. Daartoe brengen we de kennis en kunde van de organisaties samen, waardoor we de kwaliteiten van elkaar maximaal kunnen benutten”.

Een nadrukkelijk aandachtspunt voor de komende tijd is de lastige financiële situatie waarin de drie instellingen door de coronacrisis zijn terechtgekomen; waarbij theater de grootste klappen kreeg te verduren; zij zag de activiteiten imploderen tot 20%. Het nieuwe Cultuurbedrijf verwacht de financiële problemen het beste in gezamenlijkheid te kunnen oplossen. Zonder extra steun is de start van het Cultuurbedrijf niet mogelijk. Wel blijven de drie instellingen voorlopig financieel zelfstandig zodat de fusie inhoudelijke en organisatorische voordelen biedt zonder dat één van de instellingen de anderen financieel nadelig kan beïnvloeden.