Grafisch element

Helaas vooralsnog geen versoepelingen in het vooruitzicht


Update 24 maart 2021

Nog geen versoepelingen

Zoals verwacht bleek dinsdag 23 maart tijdens de persconferentie dat er vooralsnog geen versoepelingen in het vooruitzicht worden gesteld. Mede door de huidige besmettingscijfers blijft de lockdown van kracht tot 20 april. Waar mogelijk wordt er eerder versoepeld.

Er is een flinke landelijke lobby gaande voor het muziekonderwijs, in ieder geval het één op één onderwijs. De enige beweging die erin zit is dat de avondklok vanaf 31 maart naar 22.00 uur gaat.
Voorlopig dus helaas geen voorstellingen en cursussen op onze locaties.

Wij blijven intussen verder bouwen aan het Cultuurbedrijf en staan in de startblokken, zodat we iedereen - zodra het weer veilig kan - weer fysiek kunnen ontvangen.
We blijven doorgaan met online muziek- en musicallessen én fysieke activiteiten zoals de afdelingen Samenleving (Lang Leve Kunst, JC) en Educatie (danslessen buiten t/m 27jr en samenwerking op scholen) om zo jong en oud met kunst en cultuur te inspireren.

Opnieuw zagen wij het allemaal aankomen; het aantal besmettingen blijft zorgelijk. Er komen tot ieders spijt nog geen versoepelingen, ook niet voor onze sector. Ondanks het intensieve lobbywerk, blijft de rijksoverheid van mening dat openbare gebouwen als de muziekschool nog niet mogen worden opengesteld voor lessen, zelfs niet voor individuele lessen.

Waarom wel hier en daar jeugdorkesten en 1 op 1 lessen?
Afgelopen week bereikten ons diverse vragen over waarom het dan wel mogelijk is dat er hier en daar jeugdorkesten al wel mogen repeteren. Het antwoord daarop is dat het om (jeugd)verenigingen gaat die beschikken over een “eigen verenigingsgebouw”. Op sommige plaatsen in het land worden ook al 1 op 1 lessen gegeven bij privépraktijken, waarom kan dat wel? De verklaring is dat het daar gaat om zelfstandigen, die mogen officieel een persoon (thuis) ontvangen.
De muziekscholen vallen onder de categorie openbare gebouwen ( klik op deze link naar de rijksoverheid).

Docenten willen niets liever dan fysiek weer starten!
Wij zijn ontzettend blij dat de iedereen het zo goed doet en het vol weet te houden. De docenten proberen via allerlei methodes (Teams, Zoom, Skype, beeldbellen, instructiefilmpjes etc. etc.) en persoonlijk contact het zo goed mogelijk vol te houden. De leerlingen doen ook allemaal vreselijk hun best het nog even vol te houden. Tuurlijk willen we weer gewoon naar les, maar laten we het met ons allen proberen vol te houden.

Theorielessen
De theorielessen t.b.v. het muziekexamen zijn nu begonnen met de eerste online lessen. We hopen dat we ergens in de maand april tot een verruiming kunnen komen en deze lessen dan in een grote “binnenruimte “ mogen organiseren.
We vertrouwen op een goede afloop en willen heel graag de theorie- en praktijkexamens voor de zomer afronden.

Extra info vanuit andere sites:
Wat kan er wel? En onder welke condities.
Er is telkens – of nog steeds – onduidelijkheid over wat wel of niet kan en mag. Bij persconferenties over coronamaatregelen wordt over winkels, horeca en sport gesproken, de culturele sector moet maar raden welke vertaling en interpretatie er moet worden gegeven voor onze sector. Daarover is Ministerie OCW onlangs stevig aangesproken. We hopen maar dat dat helpt.
Vooralsnog is de bottom-line: publieke gebouwen – waaronder ook theaters, podia, muziekscholen – zijn gesloten.

Er is een avondklok. Buiten mogen maximaal vier mensen – ouder dan 27 – samenkomen om te sporten. Tot 27 jaar mogen groepen (buiten) weer samenkomen om te sporten, op afgesloten terreinen, zonder publiek, met een minimum aan begeleiders. Tot 18 jaar mogen jongeren ook binnen bij elkaar komen.
Dat laat enkele marges: in principe kan in een eigen/niet-publiek gebouw les worden gegeven – mits dat niet een muziekschool betreft. Online lessen mogen natuurlijk altijd. Jeugdorkesten zouden – uiteraard onder de geldende protocollen – mogen repeteren. In de buitenlucht mogen (SMP) orkesten met leden tot 27 jaar samenkomen. (mits terrein afgesloten, geen publiek, geldende protocollen). Eventueel aangevuld met 4 mensen boven de 27, en een dirigent/instructeur.