Grafisch element

Muziekschool blijft gesloten; culturele instellingen mogen pas naar verwachting per 1 juni beperkt open


 • 8 mei: Muziekschool blijft gesloten; Culturele instellingen mogen pas naar verwachting per 1 juni beperkt open

Op woensdagavond 6 mei jl. heeft premier Mark Rutte tijdens de persconferentie met minister Hugo de Jong een routekaart, met daarin de geleidelijke versoepeling van de coronamaatregelen, uiteengezet: "Zo snel als het kan, maar niet sneller dan verantwoord", zei Rutte hierover. Helaas geldt voor alle culturele instellingen pas vanaf 1 juni een beperkte openstelling. Er wordt achter de schermen ontzettend hard gewerkt door zeer veel instanties om een eerdere openstelling mogelijk te maken, maar op dit moment moeten we ons houden aan deze richtlijnen van de overheid.
Onderstaande tekst is een fragment van de website van de rijksoverheid:

Verwachting per 1 juni
Als het virus onder controle blijft, is het de bedoeling dat het volgende wordt toegestaan:

 • Voortgezet onderwijs (de manier waarop wordt nog verder uitgewerkt);
 • Terrassen met zitplaatsen waarbij 1,5 meter afstand tot elkaar wordt gehouden;
 • Bioscopen, restaurants en cafés, en culturele instellingen (zoals concertzalen en theaters), mogen open, onder voorwaarden:
  • een maximum van 30 personen (incl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  • bezoekers moeten reserveren;
  • in een gesprek vooraf tussen ondernemer en klant wordt ingeschat of een bezoek risico’s oplevert.

Wilt u meer lezen over deze maatregelen, klik dan op deze link

Protocol wordt aangescherpt.
Achter de schermen wordt hard gewerkt om het protocol nog verder aan te scherpen, zodat er duidelijkheid komt onder welke voorwaarden het hervatten van activiteiten vormgegeven moet worden. Muziekschool Oost-Gelderland stond al klaar, maar zal ook deze aanvullingen in het protocol opvolgen.

Dus in tegenstelling tot vermeld in onze nieuwsbrief van woensdag 29 april jl. blijft de Muziekschool voorlopig gesloten en worden de lessen op een alternatieve manier (online) voortgezet.
Wij houden u op de hoogte!

 • 29 april: Goed nieuws! Individueel muziekonderwijs is weer toegestaan. Na de meivakantie kunnen we beginnen!

Wij zijn ontzettend blij dat we met een groot deel van onze lesactiviteiten weer mogen starten. Afgelopen week kregen we eerst nog een negatief advies, maar gisteravond was er plotseling BREAKING NEWS. We kregen het onderstaande bericht:

“Dinsdagmiddag, 28 april 2020, is op vragen van leden van de Tweede Kamer door minister Van Engelshoven bevestigd dat individuele muzieklessen toegestaan zijn mits de regels van het RIVM in acht worden genomen (onder andere de 1,5 meter afstand). Het verbod op samenkomsten (dus groepslessen) blijft tot en met 19 mei 2020 aanstaande onverminderd van kracht. Het verbod blijft dus van toepassing op de groepsactiviteiten van muziekscholen, koren, muziekverenigingen en dergelijke. Een verdere versoepeling per 20 mei 2020 is eventueel mogelijk op basis van een advies van het OMT en een besluit van het kabinet en indien er een protocol aanwezig is. Aan dit protocol wordt op dit moment gewerkt door diverse partners. Wij adviseren om daar waar individuele muzieklessen weer worden opgestart nadrukkelijk rekening te houden met de door de RIVM gestelde regels om verspreiding van het virus te voorkomen.”

Dat betekent dat wij na de meivakantie, op maandag 11 mei a.s., weer beginnen met individueel muziekonderwijs.

Regels i.v.m. corona

De muziekschool heeft u in de vorige nieuwsbrief al op de hoogte gebracht van de aanpassingen op de leslocaties. Het streven is op alle leslocaties te starten. Mocht dit om een of andere reden niet mogelijk zijn op een (kleine) dependance, dan hoort u dat via de docent. Er wordt dan mogelijk uitgeweken naar een andere leslocatie.
Laten we wel met ons allen zorg dragen voor het handhaven van de regels.

 • Desinfecteer je handen direct bij binnenkomst bij de desinfectiezuil
 • Wij verzoeken iedereen niet eerder dan 5 minuten voor de lesafspraak te komen en in de gang te wachten tot de docent je binnenroept. Je kunt al wel je instrument uitpakken.
 • Houd in de gang voldoende afstand (1,5 mtr) tot andere leerlingen en onze docenten/medewerkers.
 • Kom zoveel mogelijk alleen. Laat overige familieleden thuis of in de auto wachten
 • Toiletten zijn gesloten voor algemeen gebruik
 • De bar is eveneens gesloten
 • Tijdschriften/kranten zijn uit de gang verwijderd.
 • We zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de handhaving van de hygiëneregels
 • Volg de extra aanwijzingen op de leslocaties.
 • Mocht jezelf of één van je gezinsleden symptomen van het coronavirus hebben, zoals hoesten, niezen, loopneus, keelpijn en koorts, verzoeken we je niet op les te komen en je af te melden.

De overige activiteiten nog even in de wacht

Helaas mogen we nog niet alle activiteiten starten. We moeten daarvoor nog ons geduld bewaren en volhouden. Daar waar mogelijk worden ook na de meivakantie nog alternatieve lessen aangeboden. De examens moeten nog op zich laten wachten. Vanwege de samenstelling van de examencommissies gelden hiervoor dezelfde regels als bij groepslessen. Voor ensembles, popbands, vocalgroepen en orkesten moeten we eveneens nog ons geduld bewaren. Zodra we groen licht krijgen, wordt dit direct bekend gemaakt aan alle betrokkenen.

 • 24 april: Muziekschool en dansschool nog niet na de meivakantie open zoals de basisscholen.

Helaas hebben wij ( muziekscholen /culturele instellingen) van de overheid geen groen licht gekregen om na de meivakantie open te gaan. De Muziekschool heeft inmiddels alle voorbereidingen al getroffen om zodra het kan in elk geval met de één op één lessen te kunnen beginnen. Gisteren hebben alle culturele instellingen uitdrukkelijk te horen gekregen in elk geval t/m 19 mei gesloten te moeten blijven.

Muziekonderwijs op de basisscholen

Het primair onderwijs en de kinderopvang openen weer op 11 mei 2020. Daar mogen in overleg met de basisscholen wel weer muzieklessen worden verzorgd. Ook worden voor kinderen en jongeren de sportmogelijkheden verruimd. Het verbod op evenementen blijft gehandhaafd tot 1 september 2020. Wij gaan door met ons voor te bereiden op een (gedeeltelijke) opening in de anderhalvemetersamenleving.

Alternatieve lessen worden voortgezet

Afgelopen week heeft het kabinet besloten de maatregelen in verband met het coronavirus, COVID 19, te verlengen t/m 19 mei. Muziekschool Oost-Gelderland neemt vanzelfsprekend deze maatregel over. Tot die tijd worden de aangeboden alternatieve lessen voortgezet.

 • 3 april 2020: Online lessen tijdens coronacrisis verlengd en antwoorden op de meest gestelde vragen n.a.v. coronamaatregelen Muziekschool.

Online lessen tijdens coronacrisis verlengd

Afgelopen week heeft het kabinet besloten de maatregelen in verband met het coronavirus, COVID 19, te verlengen. Dit betekent concreet dat de scholen in Nederland nog t/m 28 april 2020 gesloten blijven. Muziekschool Oost-Gelderland neemt vanzelfsprekend deze maatregel over. Wij hebben dan ook besloten om in ieder geval t/m 28 april 2020 de lessen online aan te bieden, zodat onze leerlingen niets hoeven te missen en onze docenten verder kunnen met wat ze het liefste doen: hun passie voor creatieve vakken overbrengen. Voor de veiligheid van onze leerlingen en de docenten zijn in ieder geval t/m 28 april 2020 alle activiteiten op de diverse leslocaties afgelast. We hopen van harte dat we na de meivakantie (27/4 t/m 9/5) weer kunnen starten met de ‘live’ lessen.

Alternatieve lessen een ‘must’ voor iedereen op dit moment.
Allerlei creatieve mogelijkheden en oplossingen worden inmiddels benut om toch door te gaan met onze lessen. We zijn blij dat we hierdoor velen van jullie de afgelopen weken hebben weten te bereiken. De scholen zorgen voor een dagelijks lessenpakket, voor de muziek-, musical- en danslessen ligt dit anders. Voor een wekelijkse les geldt een wekelijks alternatief. Voor een twee wekelijkse les, een twee wekelijks alternatief. Bij volwassen leerlingen met een 12-lessenpakket wordt in goed overleg gekeken of de leerling de lessen digitaal wil vervolgen, dan wel wil wachten met de voortgang van de lessen tot nader order wanneer fysieke lessen weer mogelijk zijn. We streven ernaar dat op deze wijze alle leerlingen contact houden met de docenten en dat zij aan de slag kunnen met nieuwe uitdagingen.

De muziekdocenten voorzien hun leerlingen via verschillende kanalen van nieuw ‘huiswerk’. Sommige docenten maken zelf video’s en delen deze met hun leerlingen. Zij krijgen op hun beurt ook weer foto’s en video’s terug van leerlingen die met hun huiswerk aan de slag gegaan zijn. Andere docenten maken gebruik van bijvoorbeeld Zoom, om online les te geven. Deze online-lessen vinden zowel in groepsverband (iedereen vanuit zijn eigen woonkamer) als individueel plaats. De cursus Muziek voor Peuters is thuis op elk moment van de dag te gebruiken.
Bij onze Jazzdansschool Bertha Huls zijn er door het hele team dansdocenten veel verschillende filmpjes en lessen-series opgenomen en vervolgens aangeboden via een speciaal YouTubekanaal aan alle dansschoolleerlingen. Ook zijn er afgelopen week al live-streamlessen aangeboden. Dit aanbod is voor jong en oud. Ook Cindy Leyenaar is druk in de weer met haar digitale lesaanbod voor de dansleerlingen in ’s-Heerenberg. Elène Vaye biedt mooie alternatieve musicallessen aan via goede instructiefilmpjes.

Check hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen.

De meest gestelde vragen n.a.v. de coronamaatregelen van Muziekschool Oost-Gelderland

Gaan mijn lessen nog door?
We hebben besloten om alle activiteiten en fysieke lessen tussen 16 maart en 28 april 2020 te laten vervallen. We doen er alles aan om iedereen in de gelegenheid te stellen om de lessen alsnog te volgen. Dit gebeurt voornamelijk door de lessen digitaal aan te bieden. Hierdoor hoef je niets te missen en blijven onze docenten ook aan het werk, wat ze natuurlijk het liefste doen! Je docent neemt contact met je op om te kijken hoe dit het best kan worden georganiseerd.

Ik heb nergens last van. Kunnen mijn lessen toch doorgaan?
De fysieke lessen gaan voor niemand door. Wanneer je nergens last van hebt, kun je wel drager van het virus zijn. Om verdere verspreiding af te remmen – en er zo voor te zorgen dat het zorgsysteem in Nederland niet overbelast raakt- is het daarom belangrijk om contactmomenten met andere mensen zo veel mogelijk te vermijden.

Kunnen de lessen ingehaald worden? En zo ja, wanneer?
Door digitaal les te geven proberen we zoveel mogelijk alle lessen door te laten gaan. Mochten er in bijzondere gevallen lessen zijn die niet door kunnen gaan dan laten we op een later moment weten hoe we dit gaan faciliteren.

Wat als mijn lessen niet door kunnen gaan?
We streven ernaar alle lessen door te laten gaan, maar wel op een andere manier dan je van ons gewend bent. Heb je hier toch nog een vraag over? Neem contact op met je eigen docent of met onze leerlingenadministratie via info@muziekschoolog.nl of op werkdagen tussen 9.00 en 14.30 uur via 0314-340155.

Gaan de examens nog door?
De al geplande praktijkexamens zijn uitgesteld. We onderzoeken op dit moment wanneer deze opnieuw kunnen worden ingepland en berichten alle kandidaten zodra hier meer over bekend is.

Gaan de concerten en evenementen nog door?
De concerten, evenementen en andere grote activiteiten van de muziekschool en dansschool zijn in ieder geval tot 1 juni 2020 afgelast.

 • 26 maart 2020: Corona update m.b.t. muziek-, dans- en musicallessen

Helaas heeft ook de muziekschool vanaf 16 maart de deuren moeten sluiten voor al haar fysieke activiteiten. Dit geldt voor het totale aanbod; van individuele lessen tot groepslessen, van orkestrepetities tot ensemble-repetities. Maar ook alle musical- en danslessen zijn verboden in onze locaties. Voorlopig t/m 6 april, maar eerlijkheid gebied te zeggen dat we volgende week daar pas meer over kunnen melden. Zodra we meer weten, zullen we u opnieuw informeren via een extra nieuwsbrief.

Digitale alternatieven
We proberen met alle onderwijsinstellingen van Nederland, dus ook alle muziek- en dansscholen, de lessen zoveel mogelijk digitaal voort te laten gaan. We begrijpen dat alles niet direct te vergelijken is met een fysieke les, maar elke docent doet vreselijk zijn best om de lessen zodanig in te vullen dat het past bij de mogelijkheden van het instrument, de leerling en de beschikbare digitale mogelijkheden.

Alternatieve lessen een ‘must’ voor iedereen op dit moment.
Het is heel belangrijk dat iedereen in het onderwijs alternatieve lessen aanbiedt. Zowel basisscholen, middelbare scholen, maar ook wij als muziekschool. De basisscholen zorgen voor een dagelijks lessenpakket, voor muziek- musical- en danslessen ligt dit anders.
Voor een wekelijkse les, ook een wekelijks alternatief. Voor een twee wekelijkse les, een twee wekelijks alternatief. Voor leerlingen met een 12-lessenpakket geldt dat in goed overleg met de leerling moet worden overlegd of de leerling de lessen digitaal wil vervolgen, dan wel wil wachten met de voortgang van de lessen tot nader order wanneer fysieke lessen weer mogelijk zijn.

Enkele voorbeelden:
De AMV-docenten hebben afgelopen weken een alternatief lespakket samengesteld die zij aanbieden aan alle basisscholen. Daar worden de lessen – net als bij de ouders van de instrumentale vakken – soms wisselend ontvangen. Sommige basisschooldirecteuren zijn direct enthousiast en sturen alles door naar de leerlingen en hun ouders, andere scholen moeten eerst overtuigd worden van de noodzaak.
Bij onze Jazzdansschool Bertha Huls worden er door Ilse Derksen en overige dansdocenten zeer veel verschillende filmpjes opgenomen en vervolgens aangeboden via een speciaal YouTube kanaal aan alle dansschoolleerlingen. Voor zowel de volwassen dansleerling als aan de jonge kinderen. Ook Cindy Leyenaar is druk in de weer met haar digitale lesaanbod voor de dansleerlingen in ’s-Heerenberg.
Elène Vaye biedt al vanaf 16 maart mooie alternatieve musicallessen aan via goede instructiefilmpjes.
Instrumentale en vocale docenten maken gebruik van Skype, WhatsApp, Zoom, YouTube, e-mail, telefoon en nog veel meer andere vormen. Soms mooie combinaties van de diverse vormen.
Ook zijn er docenten die in overleg met de leerling of ouder kiezen voor het simpele opsturen van nieuw lesmateriaal in pdf-vorm en een ouderwets telefoontje. Dit kan voor sommige leerlingen zeer effectief werken.

Hoe lang gaat dit nog duren?
Wij vragen aan al onze leerlingen en ouders om geduld en hun medewerking. Niemand weet hoelang de lessen stil moeten liggen. Is dit t/m 6 april of tot de meivakantie? De grotere evenementen liggen in Nederland voor zover nu bekend tot 1 juni stil. Wij zullen de landelijke richtlijnen vanzelfsprekend volgen.
Wij wensen iedereen heel veel gezondheid toe en hopen op een “vernieuwend en inspirerend lesaanbod”

Kindermuziekweek klinkt online van 27 maart tot 6 april 2020!

Onze eigen geplande interactieve voorstellingen in het kader van de landelijke Kindermuziekweek gaan vanwege het coronavirus niet door. Deze zullen later, op een nog nader te bepalen datum, gaan plaatsvinden.

Maar de tweede landelijke Kindermuziekweek 2020 is een evenement dat deels wél doorgaat! Vanaf 27 maart tot en met 5 april 2020 kunnen kinderen van 0 tot 12 jaar genieten van alle soorten muziek, maar nu online. Want muziek verbindt, juist nu!

Een dikke week doordrenkt van muziek voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Muziek zelf maken of liever alleen luisteren? Kinderen mogen zelf kiezen! Iedere dag is er keuze voor activiteiten uit een boordevol programma dat is samengesteld. Zelf muziek maken, een optreden bijwonen van Dirk Scheele via de live stream, lekker dansen met de Dons-band, meedoen aan de dag-contest of live vragen stellen aan één van de ambassadeurs van de kindermuziekweek? Het kan allemaal! Bezoek de website voor het hele programma: www.kindermuziekweek.nl

Hoe werkt het?
Op de website www.kindermuziekweek.nl staat een programma in de vorm van een blokkenschema. Dit kun je printen zodat je weet wat er op iedere dag te doen is. Via de facebook- en instagrampagina /kindermuziekweek verwijzen we je iedere dag door naar alle muziekactiviteiten van die dag. Doe mee! Je kunt luisteren, je kunt meedoen, er zijn leuke wedstrijden, maar vooral geniet van alle soorten muziek die voorbij komen!

Klik hier voor de Kindermuziekweek krant

 • 16 maart 2020: Alle locaties Muziekschool Oost-Gelderland gesloten t/m 6 april

De overheid heeft gisteren extra maatregelen genomen inzake het coronavirus en besloten de scholen te sluiten. Naar aanleiding hiervan heeft ook Muziekschool Oost-Gelderland overlegd met partners en locaties over de te nemen maatregelen.

 • Muziekschool Oost-Gelderland heeft vandaag besloten alle locaties te sluiten t/m 6 april.
 • Hierdoor vervallen alle lessen. Het gaat om de locaties vestiging Muziekschool Doetinchem in Doetinchem, vestiging Muziekschool Bergh in 's-Heerenberg, vestiging Muziekschool Oude IJsselstreek op het DRU Industriepark in Ulft en alle dependances waar wij lessen verzorgen, zoals: danslessen (Jazzdansschool) in de Parkstudio bij SAZAhal in Doetinchem, muzieklessen bij Basisschool Anderz in Doetinchem, KBC in Wehl, Het Kleurrijk Dichteren in Doetinchem, Ons Huis in Dinxperlo, De Pol in Gaanderen, St. Martinus in Gaanderen, locatie docenten Simmes in Gaanderen, en 't Pakhuus in Silvolde.
 • Alle activiteiten van de muziekschool op de diverse locaties van de muziekschool en op andere locaties in de regio die door Muziekschool Oost-Gelderland zijn georganiseerd en gepland, worden t/m 6 april afgezegd.
 • We onderzoeken of er mogelijkheden zijn om de individuele lessen digitaal, via Skype, Facetime, Whatsapp videobellen etc. voort te zetten.

Muziekschool Oost-Gelderland volgt de algemene richtlijnen en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen. Muziekschool Oost-Gelderland houdt je op de hoogte van alle ontwikkelingen die directe impact hebben op onze organisatie en partners.

Houd onze website en facebook in de gaten voor eventuele update.
https://www.facebook.com/muziekschooloostgelderland

Vriendelijke groet,

Henk Lubberdink
directeur-bestuurder

 • 13 maart 2020: Muziekschool Oost-Gelderland volgt richtlijnen RIVM

Muziekschool Oost-Gelderland volgt de algemene richtlijnen van het RIVM en bindende maatregelen die door de rijksoverheid worden getroffen om de verspreiding van het Coronavirus tegen te gaan.
Wij houden u op de hoogte van alle ontwikkelingen die direct impact hebben op onze activiteiten.

Wij vragen iedereen thuis te blijven bij griep-, koorts- of hoestklachten
Activiteiten van groepen met meer dan 100 mensen zullen door ons worden afgelast.
Dat betekent dat de volgende geplande activiteiten niet doorgaan:

- 21/3 de voorspeelmiddag van de leerlingen van Hein de Jong om 16.30 uur in vestiging Muziekschool Bergh in 's-Heerenberg
- 29/3 de bandmarathon om 14.00 uur in de popzaal van het DRU Industriepark in Ulft


Het betreft ook concerten en repetities van externe organisaties die plaatsvinden in de Muziekschool, zoals:
- 17/3 de repetitie van SBOG Gaanderen
- 29/3 het concert van Divertimento


Lessen, repetities, examens en uitvoeringen waarbij niet meer dan 100 mensen aanwezig zijn, gaan vooralsnog gewoon door. Bij twijfel over het wel of niet doorgaan van bepaalde activiteiten/ lessen/ repetities kunt u met ons contact opnemen 0314-340155.

Muziekschool Oost-Gelderland houdt zich aan de volgende aanwijzingen
- Geen handen geven
- Goed je handen wassen.
- Hoesten en niezen in de binnenkant van je elleboog
- Het gebruik van papieren zakdoekjes

Wij hopen op bovenstaande wijze de juiste maatregelen te hebben getroffen om verspreiding van het virus tegen te gaan.