Grafisch element

Muziekschool, vanaf donderdag 19 november weer ruimer open, behalve voor koren!


Muziekschool weer ruimer open, behalve voor koren!

Gelukkig is het aantal besmettingen zover gedaald dat we vanaf donderdag 19 november weer ruimer open mogen. Uiteraard op 1,5 mtr afstand, met een mondkapje als je niet zit en met extra aandacht voor ventilatie, voorlopig nog zonder horeca en alleen als men geen klachten heeft.
De volwassenen zijn dan ook weer welkom op de diverse locaties.
De orkesten en ensembles mogen eveneens weer van start, wel met een maximum van 30 personen en uiteraard op 1,5 meter (blazers 2 meter). Voor koren geldt helaas een aanscherping. Zie hieronder.


Wij zetten hier nog even de belangrijkste corona-regels voor u op een rijtje.
Vertoont u verschijnselen van mogelijke besmetting met het coronavirus (verkouden, hoesten, snotteren, koorts of hoofdpijn) of is een van uw huisgenoten getest op het coronavirus en positief bevonden, blijf dan thuis en kom niet naar de les. Neem contact op met de docent. De les wordt dan indien mogelijk ‘online’ gegeven.

  • Triage blijft belangrijk. Er zal een extra gezondheidscheck bij iedere leerling voorafgaande aan de les plaatsvinden.
  • Wij vragen iedereen van 13 jaar en ouder een mondkapje te dragen bij verplaatsingen in de gang (gratis verkrijgbaar bij de administratie, conciërge en/of vrijwilliger).
  • Bij verplaatsingen in de gang, zoveel mogelijk rechts houden.
  • Wacht in de gang bij het leslokaal tot de docent u binnenroept. U kunt al wel uw instrument uitpakken.
  • De bar is gesloten. Het is voor leerlingen wel toegestaan een consumptie koffie/thee te kopen en mee te nemen naar de lesruimte.
  • Ensembles, bands en orkesten kunnen gewoon repeteren, maximaal 30 personen in een ruimte.
  • Zingen mag, maar niet in koorverband.
  • Dans en Musical mogen eveneens doorgaan. Voor Dans geldt dat iedereen zich zoveel mogelijk thuis moet omkleden. De kleedkamers zijn gesloten.