Organisatie Amphion Muziekschool

Governance Code Cultuur

Amphion Muziekschool is sinds janurai 2021 onderdeel van Amphion Cultuurbedrijf, wordt bestuurd volgens het Raad van Toezicht-model en werkt volgens de Governance Code Cultuuur.

Raad van Bestuur Amphion Cultuurbedrijf
Ester van de Haar en Charles Droste

Raad van Toezicht Amphion Cultuurbedrijf
De Raad van Toezicht van Muziekschool Oost-Gelderland wordt gevormd door:

  • Dhr. R. van Gils, voorzitter
  • Dhr. W. Bouwman
  • Mw. M. van den Broek- Hanskamp
  • Dhr. W. Papperse
  • Dhr. V. Maas
  • Mw. F. Wijnbergen

Amphion Muziekschool

Henk Lubberdink, directeur Muziek, Strategisch adviseur Muziek, Programmaleider Cultuureducatie Vrije Tijd

Doe mee met Méér Muziek in de Klas!
Afspelen