directie

Henk Lubberdink, directeur-bestuurder

controller
Hans te Boekhorst, controller, hoofd bedrijfsbureau

directiesecretaresse
Petra Koekman, directiesecretaresse/ PR en Marketing

coördinatoren

Hein de Jong, coördinator Lichte Muziek

Wilma Strijbos, coördinator AMV en projectcoördinator Muziek in het Basisonderwijs