Directeur Muziek, Strategisch adviseur Muziek, Programmaleider Cultuureducatie Vrije Tijd

Henk Lubberdink

Controller
Hans te Boekhorst, controller, hoofd bedrijfsbureau

Directiesecretaresse
Petra Koekman, directiesecretaresse/ PR en Marketing

Coördinatoren

Hein de Jong, coördinator Lichte Muziek

Wilma Strijbos, coördinator MuziekStart! en projectcoördinator Muziek in het Basisonderwijs

Miranda Loff en Maya Schulten, coördinatoren Hafa en Klassiek