Grafisch element

Missie, Visie en Statutaire doelstelling


Missie

Amphion Muziekschool wil muziek en muziek maken, dans en musical toegankelijk maken voor iedereen, in welke vorm dan ook en in samenhang met andere, aanverwante culturele activiteiten.

De school wil daarbij een centrale, professionele rol spelen in het werkgebied.

Visie

Muziekonderwijs levert een belangrijke bijdrage aan persoonlijke ontwikkeling, maar ook aan bredere doelen zoals sociale samenhang, participatie, welzijn, educatie en recreatie. Muziek is dé taal bij uitstek waarmee mensen gevoelens uiten, emoties delen en die mensen verbindt. Goed muziekonderwijs en goede muziekvoorzieningen in stad en regio zijn essentieel voor de aantrekkelijkheid van een regio, voor leefbaarheid, voor wonen en werken.

Statutaire doelstelling

Amphion Muziekschool verzorgt muzikale vorming, muziekonderwijs en dans aan amateurs; in de breedste zin van het woord en al dan niet in samenhang met andere kunstzinnige disciplines. Amphion Muziekschool bevordert de actieve en passieve muziekbeoefening in de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek onder alle lagen van de bevolking.

Doe mee met Méér Muziek in de Klas!
Afspelen