Tarieven schooljaar 2021-2022

Deze tarieven gelden voor inwoners uit de gemeente Doetinchem.

U kunt in termijnen betalen (maximaal 3, afhankelijk van de lesvorm). Termijnbetaling is alleen mogelijk via automatische incasso. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.

Tarieven voor jongeren t/m 14 jaar

(peildatum leeftijd 1 augustus 2021)
lesduur totaalprijs

Startpakket incl. gebruik instrument ; 6 lessen 20 minuten €115,-

Instrumentale/vocale lessen; wekelijks 20 minuten € 558,-
Instrumentale/vocale lessen; 1 x 14 dagen (in overleg) 20 minuten € 279,00
Instrumentale/vocale lessen; wekelijks 25 minuten € 651,-
Instrumentale/vocale lessen; 1 x 14 dagen (in overleg) 25 minuten € 325,50
Ten4U-20 10 lessen 20 minuten € 166,-
Ten4U-25 10 lessen 25 minuten € 193,-

SAMENSPEL (plaatsing onder voorbehoud)
30 repetities 50 minuten € 170,-
Speciaal tarief Samenspel € 65,-*

* Het speciale tarief Samenspel geldt alleen in combinatie met minimaal 10 lessen van 25 minuten bij een docent die vermeld staat op de website van Amphion Muziekschool.

OOST-GELDERS SYMFONIE ORKEST(plaatsing onder voorbehoud)
leden t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 85,-
Speciaal tarief OGSO voor leden t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 65,-*

* Het speciale tarief voor leden OGSO t/m 25 jaar geldt alleen in combinatie met minimaal 10 lessen van 25 minuten bij een docent die vermeld staat op de website van Amphion Muziekschool.

HAFA
Instrumentale lessen
Blazersklas
De hafa tarieven zijn opvraagbaar bij de betreffende vereniging

EXAMENS
Theorie; 9 lessen 50 minuten € 55,00
Praktijk; € 55,-

Speciaal tarief examens
Theorie; 9 lessen 50 minuten € 22,50*
Praktijk; € 22,50*

* Het speciale tarief voor examens geldt alleen in combinatie met minimaal 10 lessen van 20 minuten bij een docent die vermeld staat op de website van Amphion Muziekschool.

Bandcoaching per uur € 67,50

Voor tarieven

  • jongeren 15 jaar en ouder

  • volwassenen

  • muzieklessen voor mensen met een beperking

geldt het volgende:

Amphion Muziekschool (voorheen Muziekschool Oost-Gelderland) heeft per 1 januari 2020 een flinke reorganisatie ondergaan. De Muziekschool is vanaf deze datum gestopt met het aanbieden van

  • muzieklessen aan leerlingen van 15 jaar en ouder. (U kunt eventueel nog wel een instrument huren bij de muziekschool, zie info huurinstrumenten)
  • muzieklessen voor mensen met een beperking

Dit deel van het muziekschoolaanbod is overgedragen aan ZZP-ers. U kunt uw lesafspraken vanaf nu rechtstreeks bij een van hen regelen.

Voor de tarieven van deze lessen kunt u contact opnemen met de docent(en). De docentgegevens vindt u elders op deze site.

Tarieven Samenspel voor jongeren 15 jaar en ouder én volwassenen

SAMENSPEL (plaatsing onder voorbehoud)
30 repetities 50 minuten € 170,-
Speciaal tarief Samenspel € 65,-*

* Het speciale tarief Samenspel geldt alleen in combinatie met minimaal 10 lessen van 25 minuten bij een docent die vermeld staat op de website van Amphion Muziekschool.

OOST-GELDERS SYMFONIE ORKEST (plaatsing onder voorbehoud)
leden t/m 25 jaar (wekelijks 120 minuten) € 85,-

leden 26 jaar en ouder (wekelijks 120 minuten) € 270,-

Speciaal tarief OGSO voor leden t/m 25 jaar (wekelijks 120 minuten) € 65,-*

Speciaal tarief OGSO voor leden 26 jaar en ouder (wekelijks 120 minuten) € 140,-*

* Het speciale tarief voor leden OGSO geldt alleen in combinatie met minimaal 10 lessen van 25 minuten bij een docent die vermeld staat op de website van Amphion Muziekschool.

HAFA

Instrumentale lessen
Blazersklas
De hafa tarieven zijn opvraagbaar bij de betreffende vereniging

EXAMENS
Theorie; 9 lessen 50 minuten € 55,00
Praktijk; € 55,-

Speciaal tarief examens
Theorie; 9 lessen 50 minuten € 22,50*
Praktijk; € 22,50*


* Het speciale tarief voor examens geldt alleen in combinatie met minimaal 10 lessen van 20 minuten bij een docent die vermeld staat op de website van Amphion Muziekschool.

Voor bovenstaand lesaanbod verplicht men zich voor een geheel schooljaar of gedurende het aantal lessen/repetities.

Bandcoaching per uur 67,50*

*Let op! Voor leerlingen vanaf 21jaar wordt dit bedrag verhoogd met 21% BTW

Minimabeleid gemeenten

Bijna alle gemeenten kennen een 'minimabeleid'. Dat betekent dat leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen een extra tegemoetkoming of vergoeding kunnen krijgen voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten. Nadere informatie bij de gemeente van uw woonplaats.

Amphion Muziekschool is aanbieder van de Meedoenregeling van gemeente Doetinchem.