Tarieven schooljaar 2019-2020

Deze tarieven gelden voor inwoners uit de gemeente Bronckhorst.

U kunt in maandelijkse termijnen betalen. Termijnbetaling is alleen mogelijk via automatische incasso. Het aantal termijnen wodt op de lesgeldnota vermeld.

Tarieven jongeren t/m 14 jaar

(peildatum leeftijd 1 augustus 2019)

Startpakket incl. gebruik instrument 6 lessen 20 minuten € 102,50

Instrumentale/vocale lessen wekelijks 20 minuten € 575,-
Instrumentale/vocale lessen 1 x 14 dagen (in overleg) 20 minuten € 287,50
Instrumentale/vocale lessen wekelijks 25 minuten € 770,-
Instrumentale/vocale lessen 1 x 14 dagen (in overleg) 25 minuten € 385,-

Ten4U-20 10 lessen 20 minuten € 185,-

Ten4U-25 10 lessen 25 minuten € 235,-

Samenspel
leerlingen Muziekschool 30 repetities 50 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool 30 repetities 50 minuten € 160,-
(plaatsing onder voorbehoud)

Oost-Gelders Symfonie Orkest
leerlingen Muziekschoolleerlingen t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 82,50
(plaatsing onder voorbehoud)

HAFA
Instrumentale lessen
Blazersklas
De hafa tarieven zijn opvraagbaar bij de betreffende vereniging
Examens
Theorie 9 lessen 50 minuten € 20,00*
Praktijk € 20,00*
*Deze prijzen gelden uitsluitend in combinatie met les bij MOG.

bandcoaching per uur € 35,-

Voor bovenstaand lesaanbod verplicht men zich voor een geheel schooljaar of gedurende het aantal lessen/ repetities

Voor tarieven

  • jongeren 15 jaar en ouder

  • volwassenen

  • muzieklessen voor mensen met een beperking

geldt het volgende:

Muziekschool Oost-Gelderland heeft per 1 januari 2020 een flinke reorganisatie ondergaan. De Muziekschool is vanaf deze datum gestopt met het aanbieden van

  • muzieklessen aan leerlingen van 15 jaar en ouder. (U kunt eventueel nog wel een instrument huren bij de muziekschool, zie info huurinstrumenten)
  • muzieklessen voor mensen met een beperking

Dit deel van het muziekschoolaanbod is overgedragen aan ZZP-ers. U kunt uw lesafspraken vanaf nu rechtstreeks bij een van hen regelen.

Voor de tarieven van deze lessen kunt u contact opnemen met de docent(en). De docentgegevens vindt u elders op deze site.

Tarieven Samenspel voor jongeren 15 jaar en ouder én volwassenen

leerlingen aan Muziekschool gelieerde docenten; 30 repetities 50 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool; 30 repetities 50 minuten € 160,-

Oost-Gelders Symfonie Orkest
leerlingen aan Muziekschool gelieerde docenten t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 82,50
leerlingen aan Muziekschool gelieerde docenten 26 jaar en ouder wekelijks 120 minuten € 135,-
niet-leerlingen Muziekschool 26 jaar en ouder wekelijks 120 minuten € 265,-
(plaatsing onder voorbehoud)

Examens

Theorie 9 lessen 50 minuten € 20,00*
Praktijk € 20,00*
*Deze prijzen gelden uitsluitend in combinatie met lessen bij aan de Muziekschool gelieerde docenten.

Voor bovenstaand lesaanbod verplicht men zich voor een geheel schooljaar of gedurende het aantal lessen/repetities.

Bandcoaching 60,-* *per uur

**Let op! Voor leerlingen vanaf 21jaar wordt dit bedrag verhoogd met 21% BTW

Minimabeleid gemeenten

Bijna alle gemeenten kennen een 'minimabeleid'. Dat betekent dat leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen een extra tegemoetkoming of vergoeding kunnen krijgen voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten. Nadere informatie bij de gemeente van uw woonplaats.