Tarieven schooljaar 2018-2019

Deze tarieven gelden voor inwoners uit de gemeente Bronckhorst.

U kunt in maximaal 10 maandelijkse termijnen betalen. Indien u later start kan het aantal termijnen en het maandbedrag afwijken.
Termijn betaling is alleen mogelijk via automatische incasso.

Jongeren tot 18 jaar
(peildatum leeftijd 1 augustus 2018)

Startpakket incl. gebruik instrument 6 lessen 20 minuten € 100,-

Instrumentale/vocale lessen wekelijks 20 minuten € 600,-
Instrumentale/vocale lessen 1 x 14 dagen (in overleg) 20 minuten € 300,-
Instrumentale/vocale lessen wekelijks 25 minuten € 740,-
Instrumentale/vocale lessen 1 x 14 dagen (in overleg) 25 minuten € 370,-

Ten4U-20 10 lessen 20 minuten € 180,-

Ten4U-25 10 lessen 25 minuten € 230,-

Samenspel
leerlingen Muziekschool 30 repetities 50 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool 30 repetities 50 minuten € 160,-
(plaatsing onder voorbehoud)

Oost-Gelders Symfonie Orkest
leerlingen Muziekschoolleerlingen t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 80,-
(plaatsing onder voorbehoud)

AMV verstandelijk beperkten wekelijks 45/60 minuten € 295,-
Privé les voor verstandelijk beperkten wekelijks: zie tarieven instrumentaal/vocale lessen

HAFA
Instrumentale lessen
Blazersklas
De hafa tarieven zijn opvraagbaar bij de betreffende vereniging
Examens
Theorie10 lessen 50 minuten € 20,00*
Praktijk € 20,00*
*Deze prijzen gelden uitsluitend in combinatie met les bij MOG.

bandcoaching per uur € 35,-

Voor bovenstaand lesaanbod verplicht men zich voor een geheel schooljaar of gedurende het aantal lessen/ repetities

Tarieven volwassenen
Leerlingen vanaf 18 jaar (peildatum leeftijd 1 augustus 2018)
Genoemde prijzen zijn totaalprijzen, te betalen in max. 10 termijnen

Instrumentale/vocale lessen
20 minuten; 12 lessen € 242,50 / 1 x 14 dagen € 360,- / wekelijks € 720,-
25 minuten; 12 lessen € 303,13 / 1 x 14 dagen € 450,- / wekelijks € 900,-
30 minuten; 12 lessen € 363,75 / 1 x 14 dagen € 540,- / wekelijks € 1080,-
40 minuten; 12 lessen € 485,- / 1 x 14 dagen € 720,- / wekelijks € 1440,-
45 minuten; 12 lessen € 545,63 / 1 x 14 dagen € 810,- / wekelijks € 1620,-
Let op: voor leerlingen die op 1 augustus 2018, 21 jaar zijn wordt het lesgeld verhoogd met 21% BTW.

Groepslessen volwassenen
2 leerlingen/ 30 min.; 12 lessen € 210,- / 1 x 14 dagen € 318,50 / 24 lessen 420,- / wekelijks € 637,-
3 leerlingen/ 40 min.; 12 lessen € 210,- / 1 x 14 dagen € 318,50 / 24 lessen 420,- / wekelijks € 637,-
4 leerlingen/ 50 min.; 12 lessen € 210,- / 1 x 14 dagen € 318,50 / 24 lessen 420,- / wekelijks € 637,-
5 of meer ll / 60 min.; 12 lessen € 210,- / 1 x 14 dagen € 318,50 / 24 lessen 420,- / wekelijks € 637,-
Let op: voor leerlingen die op 1 augustus 2018, 21 jaar zijn wordt het lesgeld verhoogd met 21% BTW.

Samenspel
leerlingen Muziekschool; 30 repetities 50 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool; 30 repetities 50 minuten € 160,-

Oost-Gelders Symfonie Orkest
leerlingen Muziekschool t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 60,-
niet-leerlingen Muziekschool t/m 25 jaar wekelijks 120 minuten € 80,-
leerlingen Muziekschool 26 jaar en ouder wekelijks 120 minuten € 130,-
niet-leerlingen Muziekschool 26 jaar en ouder wekelijks 120 minuten € 260,-
(plaatsing onder voorbehoud)

AMV verstandelijk beperkten, wekelijks 45/60 minuten € 295,-*
Prive les voor verstandelijk beperktenwekelijkszie tarieven instrumentaal/vocale lessen* Let op. Vanaf 21 jaar wordt dit tarief verhoogd met 21% BTW

HAFA
Instrumentale lessen
Blazersklas
De hafa tarieven zijn opvraagbaar bij de betreffende vereniging
Examens

Theorie 10 lessen 50 minuten € 20,00*
Praktijk € 20,00*
*Deze prijzen gelden uitsluitend in combinatie met lessen bij MOG.

Voor bovenstaand lesaanbod verplicht men zich voor een geheel schooljaar of gedurende het aantal lessen/ repetities

Bandcoaching per uur
60,-* *Let op! Voor leerlingen vanaf 21jaar wordt dit bedrag verhoogd met 21% BTW

Minimabeleid gemeenten

Bijna alle gemeenten kennen een 'minimabeleid'. Dat betekent dat leerlingen uit minder draagkrachtige gezinnen een extra tegemoetkoming of vergoeding kunnen krijgen voor deelname aan sociaal-culturele activiteiten. Nadere informatie bij de gemeente van uw woonplaats.