Persoonsgegevens aanmelder

Persoonsgegevens leerling

ensemble / orkest / koor / vocalgroup / band

Overleg eerst met de ensemble leiding en je eigen docent en lever dan het formulier in bij de administratie; uiterlijk laatste week september.

Aanmelding betekent niet altijd plaatsing; er is veel belangstelling en soms beperkte plaatsingsmogelijkheid. Als je geplaatst bent krijg je bericht. Voor in de brochure vermelde tijden geldt een zeker voorbehoud.

De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening

NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.

voorbeeld: NL02 BANK 0123456789

Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar. Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar. Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus.

De muziekschool waarborgt dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.