Gegevens aanmelder

Persoonsgegevens leerling

Lessen

onder voorbehoud

Vooropleiding

De aangemelde leerling:

Volgde reeds eerder lessen in het vak waarvoor deze aanmelding is

Indien de aangemelde leerling reeds een diploma behaald heeft.

Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar. Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar. Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus.

De muziekschool waarborgt dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.