Persoonsgegevens aanmelder

Persoonsgegevens leerling

Bereikbaar

Vermelding van een telefoonnummer waaronder wij u kunnen bereiken is noodzakelijk. Graag uw eigen nummer of een nummer in uw naaste omgeving.

De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, Amphion Cultuurbedrijf om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening

NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.

voorbeeld: NL02 BANK 0123456789

Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt de leerling voor een heel schooljaar. Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt de leerling naar rato van het aantal te volgen lessen in dat schooljaar. Plaatsing voor een cursus met een afwijkende cursusduur verbindt de leerling voor de looptijd van die cursus.

Amphion Cultuurbedrijf waarborgt dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.