Persoonsgegevens aanmelder

Persoonsgegevens leerling

Opleiding

De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening

NB: betaling in termijnen is uitsluitend mogelijk via machtiging. Het aantal termijnen is afhankelijk van de lesvorm en het tijdstip van plaatsing. Het aantal termijnen wordt op de lesgeldnota vermeld.

voorbeeld: NL02 BANK 0123456789

Plaatsing aan het begin van het schooljaar verbindt het orkestlid voor een heel schooljaar. Plaatsing tijdens het schooljaar verbindt het orkestlid naar ratio van het aantal repetities.

De muziekschool waarborgt dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

NB. De uitgebreide Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.