Persoonsgegevens aanmelder

Persoonsgegevens leerling

Theorielessen en examen

De aanmelder machtigt, tot wederopzegging, de Muziekschool Oost-Gelderland om het verschuldigde lesgeld af te schrijven van zijn/haar rekening

voorbeeld: NL02 BANK 0123456789

NB. Elk onderdeel wordt apart gefactureerd en dient voldaan te worden in 1 termijn.

De muziekschool waarborgt dat uw gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming).

NB. De Algemene Voorwaarden staan vermeld op onze website www.muziekschooloostgelderland.nl. De aanmelder verklaart de Algemene Voorwaarden te hebben gelezen en hiermee akkoord te gaan.